'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelle saker

Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler fra nasjonal tilskuddsordning.

Er du vår nye kollega?

Sætre skole har ledig et vikariat som pedagog, vernepleier eller miljøarbeider med mulighet for forlengelse.

Vi søker flere støttekontakter og avlastningshjem

Kunne du tenke deg å være støttekontakt og spille en viktig rolle i en annen persons hverdag?

Foreslår å redusere antall verneverdige bygg

Hurum kommune sender på høring forslag til revidert liste over verneverdige bygg med høringsfrist 26. november.

Nyhetsarkiv

Hva skjer i Hurum

Til aktivitetskalenderen