'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

 • Søk tilskudd til samarbeidsprosjekter i 2020

  Det er satt av kr. 500 000 for 2020. Det kan søkes på inntil kr. 50 000 i støtte til enkeltprosjekter.

  Les mer

 • Økt tilbud for båtpendlerne

  Fra 7. oktober er det nye avganger morgen og ettermiddag på hurtigbåten mellom Slemmestad, Vollen og Aker Brygge.

  Les mer

 • Bra mat for bedre helse

  Kurset er åpent for alle innbyggere i Hurum, Røyken og Asker.

  Les mer

 • Budsjett og handlingsprogram 2020-2023

  Her kan du se budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårs-perioden.

  Les mer

 • Inspirasjonsdag om frivillighet

  2. november inviterer Hurum ungdomsråd, Home-Start og Hurum frivilligsentral alle som er opptatt av frivillighet til felles inspirasjonsdag!

  Les mer

 • Temadag om hjerneslag

  Har du selv hatt hjerneslag, eller er du pårørende til en person som har hatt slag? 15. oktober arrangerer vi temadag om hjerneslag.

  Les mer

 • Bli en klimahelt

  Ny kampanje skal gjøre deg mer bevisst på eget klimafotavtrykk og hvordan dine handlinger i hverdagen påvirker dette.

  Les mer

 • Torunn Haug tildelt Kulturprisen 2019

  Hurum kommune gratulerer!

  Les mer

 • Sammensetning av det nye kommunestyret

  Her ser du resultatet etter valget 9. september, med fordeling mellom partiene og navn på partienes representanter i det nye kommunestyret.

  Les mer

 • Økt valgdeltakelse i nye Asker

  Valgdeltakelsen mandag 9. september var på 68 prosent. Dette er en solid økning fra 2015.

  Les mer

 • Deltar på nordisk konferanse

  Hurum helsehus er et av 70 prosjekter som skal vises frem under «Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings».

  Les mer

 • Vi trenger flere avlastningshjem og støttekontakter

  I Hurum har vi for tiden flere barn og unge som trenger både avlastningshjem og støttekontakt.

  Les mer

 • Asker kommune overtar ansvar for landbrukskontoret

  Fra 1. juli 2019 tar Asker kommune over ansvar som landbrukskontor for Røyken og Hurum.

  Les mer

 • Her kan du lade bilen din

  Vi gir deg oversikten over alle ladestasjonene i Hurum.

  Les mer

 • Nå haster det med å bli kvitt oljetanken

  Fra 2020 er det ikke lenger lov å bruke fossil olje eller fossil parafin til oppvarming av bolig. Legger du om før 2020, kan du fortsatt få støtte fra Enova.

  Les mer

 • Vi søker flere støttekontakter

  Kunne du tenke deg å være støttekontakt ?

  Les mer

 • Hurumlandet - ute nå!

  Årets utgave av magasinet Hurumlandet skal nå være distribuert til alle husstander i Hurum, Røyken og deler av Asker.

  Les mer

 • Energirådgivning hjemme hos deg

  Dersom du bor i Hurum, Røyken eller Asker kan du få gratis og uforpliktende energirådgivning.

  Les mer

 • Rådhuset i Sætre har fått hjertestarter

  Hurum kommune har gått til innkjøp av en hjertestarter.

  Les mer