'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

 • Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2019-2022

  Tirsdag 16. oktober presenteres rådmannens forslag til Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 for kommunestyret.

  Les mer

 • Feiing og tilsyn i fritidsboliger

  I disse dager mottar alle hytteeiere i Hurum skjema for kartlegging av fyringsanlegg i fritidsboliger.

  Les mer

 • Mulig å søke om pass på tirsdager

  Inntil videre er politiets skranke på Røyken rådhus åpen for passhenvendelser på tirsdager mellom klokken 09.00 og 14.00.

  Les mer

 • Frivillighetsprisen 2018 til Kolbjørn Johansen

  Søndag 7. oktober ble Hurum kommunes frivillighetspris for 2018 delt ut under Rødseterpytten rundt.

  Les mer

 • Konsert til inntekt for TV-aksjonen

  Søndag 14. oktober stiller en rekke artister opp i Sekkefabrikken i Slemmestad. Billettinntektene fra konserten går til årets TV-aksjon.

  Les mer

 • Vi søker etter flere sykepleiere og helsefagarbeidere

  Mer informasjon om de ledige stillingene finner du her.

  Les mer

 • Vi søker flere støttekontakter

  Tjenester til funksjonshemmede søker flere støttekontakter.

  Les mer

 • En trygg skoledag uten mobbing

  Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis du som elev ikke har det trygt på skolen, skal skolen hjelpe.

  Les mer

 • Slutt på utsending av brev i papirformat

  Fra 1. oktober økes den digitale kommunikasjonen mellom næringsliv, organisasjoner og kommunen.

  Les mer

 • Nye veiledningskurs i høst

  Ønsker du verktøy for å kunne bygge en trygg relasjon til barnet ditt? Familiens Hus tilbyr Circle of Security-kurs for foreldre med barn i alle aldre.

  Les mer

 • Vi søker avlastningshjem

  Tjenester til funksjonshemmede søker avlastningshjem til en av kommunens innbyggere.

  Les mer

 • Start med HPV-vaksine senest i desember

  Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft til kvinner født 1991 eller senere.

  Les mer

 • Ønsker du å gjøre en forskjell?

  Vi søker frivillige som kan sette av to til fire timer i uken til å bistå småbarnsfamilier som trenger ekstra hjelp i hverdagen.

  Les mer

 • Økt risiko for infeksjoner

  De høye badetemperaturene som har vært i sommer kan føre til oppvekst av bakterier som kan gi infeksjon hos utsatte personer.

  Les mer

 • Vi søker støttekontakter

  Tjenester til funksjonshemmede søker flere støttekontakter og avlastere. Kunne du tenker deg å hjelpe til?

  Les mer

 • Styrke- og balansekurs for eldre

  Fallforebyggende tilbud til hjemmeboende eldre med balanseproblemer og ustøhet starter opp i september.

  Les mer

 • Elsker å gå langs kyststien

  Kyststien mellom Tofte og Holmsbu er svært populær, og venninnene Elin Furuholt og Anita Johansen går ut til fyret på Østnestangen over 100 ganger i året.

  Les mer

 • Livslyst-kurs starter i august

  Frisklivstilbudet i Røyken, Hurum og Asker samarbeider om å tilby livslyst-kurs til våre innbyggere. Oppstart er 28. august.

  Les mer

 • Inviterer til inspirasjonsdag om frivillighet

  Lørdag 15. september inviterer Home-Start Familiekontakten og Hurum frivilligsentral til en felles inspirasjonsdag!

  Les mer

 • Nytt kommunevåpen er valgt

  Folkets favoritt «Tre seil» er kåret til nye Askers kommunevåpen. Det ble besluttet av fellesnemnda torsdag 21. juni.

  Les mer

 • 500 000 kroner til brannsikring

  Hurum kommune har fått 500 000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren som skal gå til brannsikring av Holmsbu.

  Les mer

 • Lensmannskontoret får nye åpningstider og slutter med pass

  Fra 1. juni er Røyken og Hurum lensmannskontor kun åpent tirsdager og onsdager. Fra denne datoen blir det heller ikke mulig å søke om pass ved lensmannskontoret.

  Les mer

 • Nye direktører er rekruttert til ledergruppa for nye Asker

  Fire nye direktører er rekruttert etter en intern søknadsprosess blant de tre nåværende ledergruppene i Hurum, Røyken og Asker.

  Les mer

 • Hurum helsehus lagt ut på anbud

  Hurum kommune forventer stor interesse og håper at både nasjonale og internasjonale entreprenører leverer inn tilbud.

  Les mer

 • Veien til lavere strømforbruk

  Hvor mye kan du spare på å skifte de gamle vinduene i boligen din med nye? Det er et av spørsmålene du kan få svar på om du klikker deg inn på Hurum kommunes energiportal.

  Les mer

 • Godkjent utslippstillatelse på Åros renseanlegg

  Viva IKS har nå fått godkjent utvidet utslippstillatelse for Åros rensedistrikt fra forurensningsmyndighetene.

  Les mer

 • Aktiv i Asker er lansert

  «Aktiv i Asker» er en ny nettside der du kan finne alt som rører seg av arrangementer og aktiviteter i Hurum, Røyken og Asker.

  Les mer

 • Kranselag for ny hall

  Onsdag inviterte kommunen til kranselag for å markere at Tofte flerbrukshall er under tett tak.

  Les mer

 • Ikke lukk opp for ukjente

  Den siste tiden har det vært en rekke ran av hjemmeboende eldre på Sør- og Østlandet. Vi oppfordrer eldre i Hurum til å ta forholdsregler.

  Les mer

 • 9,8 millioner kroner i netto driftsresultat

  Årsregnskapet for 2017 er oversendt revisjon. Driftsregnskapet gjøres opp med et driftsresultat på 9,8 millioner kroner.

  Les mer

 • Veinavn og adresser i nye Asker

  I forbindelse med kommunesammenslåingen må en del veier få nye navn og en del eiendommer få ny adresse.

  Les mer

 • Innstilling til organisering av kommunale tjenester

  I dag ble prosjektrådmannens innstilling til organisering av kommunale tjenester i nye Asker kommune lagt frem.

  Les mer

 • Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2018

  12. desember, i sitt siste møte for året, vedtok kommunestyret Hurum kommunes budsjett og handlingsplan for 2018-2021.

  Les mer

 • Priser og gebyrer for 2018

  Fra 1. januar 2018 gjelder følgende priser og gebyrer i Hurum kommune.

  Les mer

 • Bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte

  Silva Green Fuel AS skal bygge demonstrasjonsanlegg på Tofte for produksjon av 2.generasjons biodrivstoff basert på skogsråvare. Byggingen starter i februar neste år, og anlegget vil stå ferdig i løpet av 2019.

  Les mer

 • Frivillighetsprisen til Holmsbus «Tante Sofie»

  Hurum kommunes frivillighetspris 2017 er tildelt Liv Aas for hennes store innsats for demenssaken og mangeårige engasjement i Holmsbu vel.

  Les mer

 • Rådhuset i Sætre har fått hjertestarter

  Hurum kommune har gått til innkjøp av en hjertestarter.

  Les mer

 • Eksterne evalueringer av kommunaltekniske tjenester, eiendom og brannvesen

  De eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisering av eiendomsfunksjonen, kommunaltekniske tjenester og brannvesen for nye Asker kommune er nå ferdige.

  Les mer

 • Fikk Hurum kommunes kulturpris

  Kulturprisen tildeles i år Frode Andersen for verdifullt arbeid, engasjement og kulturell innsats i Hurum gjennom lang tid.

  Les mer

 • Godt resultat for Hurum i årets TV-aksjon

  Til tross for regnvær var det god oppslutning om årets TV-aksjon, og Hurum ligger over landsgjennomsnittet i innsamlede kroner per innbygger.

  Les mer

 • Tilskudd til tilpasning av bolig

  Har du nedsatt funksjonsevne og behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke kommunen om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

  Les mer

 • Nå kan du gifte deg hos ordføreren

  Nye regler gjør det mulig å gifte seg hos ordfører Monica Vee Bratlie.

  Les mer

 • Innfører vektbegrensning i Oslofjordtunnelen

  Forbudet for lange kjøretøy i Oslofjordtunnelen endres.

  Les mer

 • RfD lanserer ny app

  App'en skal gjøre det enda enklere for innbyggere i Drammensregionen å vite når avfallet blir hentet.

  Les mer

 • Nå kan du levere inn kasserte fritidsbåter

  Fra 1. oktober 2017 kan kasserte små fritidsbåter leveres på RfDs gjenvinningsstasjon på Lindum i Drammen.

  Les mer

 • Ny treningspark på Tofte

  Nå kan huringene trene utendørs i idylliske omgivelser.

  Les mer

 • Norsk Gjenvinning Renovasjon overtar avfallsinnhentingen

  Selskapet RenoNorden, som henter avfall fra husstandene i Drammensregionen, begjærer seg konkurs.

  Les mer

 • Styrker arbeidet mot rus

  Hurum styrker tilbudet til personer med rusproblemer. Gjennom tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid har kommunen blitt tildelt kr. 3 520 000.

  Les mer

 • Kiternes paradis

  Verket i Hurum er blant de mest populære plassene på Østlandet for kiting.

  Les mer

 • Hurums skjulte undervannsrike

  Oslofjorden er uten tvil Østlandets mest populære dykkested. Bli med når to ivrige dykkere fra Oslo viser deg Hurums skjulte undervannsrike.

  Les mer

 • Halvøya på sykkel

  Hurum har en mangfoldig natur, og mange av naturperlene er lett tilgjengelige fra sykkelsetet.

  Les mer

 • Egen politikontakt i Hurum og Røyken

  Politibetjent Kenneth Wessel ved Røyken og Hurum lensmannskontor er vår nye politikontakt.

  Les mer

 • Velkommen til baderiket

  Ønsker du å nyte strandlivet i sommer? Ta en tur til Hurum, da vel!

  Les mer

 • Gammel orografstasjon gjenoppbygd

  Orografstasjonen på Verket ble revet for flere år siden, men nå er det gamle forsvarsverket gjenoppbygd av en entusiastisk gjeng fra lokalmiljøet.

  Les mer

 • Får 150 000 kr. til sommeraktiviteter for barn

  Hurum kommune får 150 000 kr. fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

  Les mer

 • Stortinget vedtok den nye kommunen

  8. juni vedtok Stortinget formelt at Asker, Hurum og Røyken kommuner slås sammen fra 1. januar 2020.

  Les mer

 • 17-åring tildelt Drømmestipendet

  17 år gamle Elise Clason fra Klokkarstua er tildelt Drømmestipendet 2017. Stipendet er på 10 000 kroner.

  Les mer

 • Hedret årets jubilanter

  Tidligere i vår var det duket for markeringen av kommunens jubilanter. Det årlige arrangementet fant sted på Sætre gård.

  Les mer

 • Hurum skal bli en «smartere» kommune

  Hurum kommune har signert en avtale med Smart Innovation Norway.

  Les mer

 • Markerte byggestart for ny flerbrukshall

  Ordførerne i Hurum og Røyken markerte byggestart av Toftes nye flerbrukshall med å sette grabben i Bjerkelunden-jorden tirsdag denne uken.

  Les mer

 • «Åpen helsestasjon» på fredager

  Fredag 28. april starter vi med «åpen helsestasjon» - et nytt tilbud til alle småbarnsforeldre i Hurum.

  Les mer

 • Offisiell åpning av Tofte skole

  Tre måneder etter at skolen ble tatt i bruk av elevene, ble den offisielt åpnet tirsdag.

  Les mer

 • Nye åpningstider NAV Hurum

  Fra mandag 3. april har NAV nye åpningstider.

  Les mer

 • Helsestasjon åpnet på Filtvet

  Helsestasjonen i Hurum holder nå til i lokalene til nedlagte Filtvet skole i Filtvetveien 2.

  Les mer

 • Christian Aakermann blir ny daglig leder i Hurum Energiverk

  Aakermann tiltrer i stillingen 1. juli.

  Les mer

 • Hvordan er det å være ung i Buskerud?

  Fra mandag 6. mars gjennomføres det en stor ungdomsundersøkelse i Buskerud.

  Les mer

 • Utbedring av rv. 23 i Hurum starter i 2018

  Rehabiliteringsarbeidene legges til kveld og natt for å være til minst mulig ulempe for trafikantene.

  Les mer

 • Mange tar HPV-vaksinen

  Siden HPV-vaksinen ble gratis i november i fjor, har 44 000 unge norske kvinner vaksinert seg mot livmorhalskreft.

  Les mer

 • Første spadetak for nye Sætre sentrum

  Det var en stolt ordfører som torsdag i forrige uke tok det første spadetaket i Sætre sentrum for å markere byggestarten.

  Les mer

 • Helsestasjonen flytter

  Etter 30 år i Sætre sentrum flytter helsestasjonen i Hurum til gamle Filtvet skole.

  Les mer

 • Årsregnskap 2016 – Hurum kommune

  Driftsregnskapet i 2016 gjøres opp med et driftsresultat på 15,7 mill.kr.

  Les mer

 • Endret parkeringsmønster i sentrum

  Utbyggingen av Sætre sentrum er i gang, og store deler av utbyggingsområdet stenges av allerede torsdag 9. februar.

  Les mer

 • Alt klart for byggestart

  Mandag denne uken startet Sætre Havn Utvikling AS forberedelsene til bygging av det som skal være nye Sætre sentrum.

  Les mer

 • Ønsker Lars Bjerke som rådmann i nye Asker kommune

  En enstemmig fellesnemnd går for å innstille Lars Bjerke som prosjektleder/rådmann i nye Asker kommune. Bjerke er i dag rådmann i Asker.

  Les mer

 • Intern rekruttering av rådmann til Nye Asker kommune

  Fellesnemnda for nye Asker besluttet fredag 20. januar å gå for intern rekruttering av rådmann til den nye kommunen.

  Les mer

 • Folkefest da Røykenbadet åpnet

  Over fem hundre tilskuere møtte opp til åpningen av Røykenbadet lørdag 14. januar.

  Les mer

 • Informasjonsmøte for ansatte

  Onsdag 11. januar ble det holdt et informasjonsmøte for alle ansatte om sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum.

  Les mer

 • Ordførerens nyttårshilsen

  Ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie takker for året som har gått, og ønsker alle et godt nytt år.

  Les mer

 • Nye priser for kommunale tjenester

  Kommunestyret har vedtatt nye betalingssatser, avgifter og gebyrer for kommunale tjenester.

  Les mer

 • Får ny brannstasjon

  Kommunestyret har denne uken vedtatt å bygge ny brannstasjon i Hurum til en kostnad på inntil 33 millioner kroner.

  Les mer

 • Sterk investeringsvilje i Hurum

  Kommunestyret setter av penger til ny skole, brannstasjon, omsorgsbygg og idrettsanlegg de neste fire årene.

  Les mer

 • Tilbyr gratis prevensjon

  På helsestasjon for ungdom i Hurum kan kvinner i ulike sårbare situasjoner få veiledning og prevensjon samt teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner. Og det helt gratis.

  Les mer

 • Registreringsplikt og "portforbud" for fjørfe og tamfugl

  Buskerud er definert som et område med risiko for smitte av fugleinfluensa. Risikoen for smitte til Norge er lav, men Mattilsynet har innført registreringsplikt for hold av fjørfe og tamfugl i risikoområder. Fjørfe skal ikke kunne komme i direkte kontakt med ville fugler.

  Les mer

 • Kommunene har tatt inn flere lærlinger enn tidligere

  Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune tar samfunnsansvar og tar inn mange lærlinger.

  Les mer

 • Starter med rullering av kommuneplanens arealdel

  Kommunestyret har vedtatt å igangsette arbeid med en begrenset rullering av kommuneplanens arealdel.

  Les mer

 • Lærer rumenerne om demokrati og velferd

  En delegasjon fra Hurum var i november Romania for å fortelle om velferdstjenester i Norge.

  Les mer

 • Sætre skole fyller 50 år

  Sætre skole inviterer til jubileumsfeiring 14. - 18. november.

  Les mer

 • Brakar inngår avtale med Fjord1

  Nå kan alle som har Brakars ungdomskort betale med dette på reiser med ferjen mellom Verket og Svelvik.

  Les mer

 • Hedret med Kongens fortjenestemedalje

  Ranveig Helene Reggestad er tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin frivillige innsats og usedvanlige yrkesutøvelse.

  Les mer

 • Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2017-2020

  Lurer du på hva rådmannen i Hurum foreslår å bruke pengene på de neste fire årene? Her kan du se hans forslag til budsjett.

  Les mer

 • Forberedende arbeider avsluttet

  Siden Lønnheim Entreprenør fikk tildelt kontakten for bygging av ny flerbrukshall på Tofte, har det vært mye aktivitet i Bjerkelunden.

  Les mer

 • - Vi skal bygge en ny kommune

  Fellesnemnda hadde sitt andre møte fredag 28. oktober i Asker rådhus.

  Les mer

 • Tilbyr gratis HPV-vaksine

  Fra januar 2017 tilbyr Hurum kommune gratis HPV-vaksine til alle kvinner født i 1991 eller senere.

  Les mer

 • Blum vant kulturprisen

  Dirigent Sophia Blum ble tirsdag 18. oktober hedret med Hurum kommunes kulturpris.

  Les mer

 • Frivillighetsprisen til Tofte-ildsjel

  Bjørn Sundin fra Tofte mottok tirsdag 18. oktober Hurum kommunens frivillighetspris for 2016.

  Les mer

 • Fortsetter AV-OG-TIL-samarbeidet

  Tirsdag 18. oktober signerte ordfører Monica Vee Bratlie en ny fireårig avtale med kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL.

  Les mer

 • Tre gode år for Hurum2020

  Omstillingsprogrammet har delt ut over to millioner kroner siden oppstart i 2014. Nå håper Hurum2020 at enda flere ser muligheten og søker støtte.

  Les mer

 • Fremtidig eierstruktur i Hurum Energiverk

  Generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS vedtar at nettvirksomheten i selskapet skilles ut som et eget datterselskap.

  Les mer

 • Flere p-plasser i Tofte sentrum

  I løpet av høsten kommer det flere nye parkeringsplasser på Tofte.

  Les mer

 • Får 500.000 i skjønnsmidler

  Hurum kommune tildeles skjønnsmidler for 2016.

  Les mer