'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Å leve med alvorlig sykdom

Seneffekter ved kreftbehandling, hvordan kan man ha det så bra som mulig når man er syk og arrangementet «Stafett for livet» er temaer på helsekafeen torsdag 22. mars.

Helsekafeen er en møteplass for diskusjoner, interessante foredrag og morsomme aktiviteter. Her kan deltakerne få veiledning om aktuelle helsefremmende temaer og dele erfaringer.

Tid: Torsdag 8. mars kl. 12.00 – 14.00.
Sted: Røykenbadet, Bassengveien 1, 3440 Røyken.
Tilbudet er gratis. Det er bare å møte opp.

Samarbeid

Helsekafeen er et samarbeid mellom Forebyggende team for seniorer i Røyken kommune og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kreftkoordinator og demenskoordinator. Frivillige lag og foreninger vil også delta aktivt i tilbudet.

Program for helsekafé på Røykenbadet våren 2018

22. mars - Å leve med alvorlig sykdom
«Seneffekter ved kreftbehandling». Forelesning v/Siri Lothe Hess, studiesykepleier Radiumhospitalet. 
Inspirasjonsforedrag «Ha det så bra som mulig» v/Sandra Shepherd. 
Informasjon om «Stafett for livet» v/Torild Hansen og Birgit Nordheim.

5. april - Kognitiv svikt/demens.
«Hva kan jeg gjøre?» forelesning v/Kirsti Skovdal. 

19. april 
«Ungdomskilden» forelesning v/Audun Myskja
Gjest: Tone Merete Svenkerud,  kommunalsjef for helse og omsorg i Røyken kommune.

3. mai - Velferdsteknologi.

31. mai - Sommeravslutning.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om dette tilbudet? Ta kontakt med Forebyggende team for seniorer.
Anne Cecilie Strandslett
E-post: annstr@rkn.no
Mobil: 409 02 750

Svetlana Ssanova
E-post: svessa@rkn.no
Mobil: 408 09 756