Hva kan vi hjelpe deg med?

Åpning av ny fergerute Sætre-Oscarsborg

Det nye tilbudet vil gjøre det mulig å ta dagsturer over fjorden fra Sætre via Oscarsborg til Drøbak og tilbake.

Forsvarsbygg fikk høsten 2016 utvidet løyve for passasjertransport på ruten mellom Oscarsborg festning og Sætre. Dette er et rutetilbud som mange har etterspurt i flere år, og som vil gi befolkningen i store deler av Buskerud og Vestfold lettere adgang til de mange tilbudene på Oscarsborg festning. Det nye rutetilbudet vil også gjøre det mulig å ta dagsturer over fjorden fra Sætre via Oscarsborg til Drøbak og tilbake.

Rutetilbud sommeren 2017

Alt i alt blir det rundt 300 avganger fra havna i Sætre denne sesongen fram til oktober.

Ruten mellom Sætre og Oscarsborg trafikkeres

  • Alle dager i påskeuken f.o.m. 9. april t.o.m. 17. april
  • Alle dager i skolens sommerferie, f.o.m. 19. juni t.o.m 20. august
  • Lørdager, søn- og helgedager i perioden f.o.m. 18. april t.o.m. 18. juni
  • Lørdager, søn- og helgedager i perioden f.o.m. 21. august t.o.m. 8. oktober

Ordinære avganger fra Sætre brygge er kl. 10.45, kl. 13.30 og kl. 17.30, med retur fra Oscarsborg til Sætre brygge kl. 10.15, kl. 13.00 og kl. 17.00.