'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Arbeider på kabelanlegg mellom Hurum og Vestby

Statnett varsler om natt- og helgearbeid i perioden 3. april-30. august.

Statnett fornyer sjøkabelanleggene i indre Oslofjord mellom Filtvet i Hurum og Brenntangen i Vestby. Arbeidet startet høsten 2015 og forventes ferdigstilt i løpet av 2018.

Arbeidet kan kun utføres når strømtilførselen til kablene er utkoblet, og Statnett er derfor avhengig av å arbeide utover normal arbeidstid for å sikre ferdigstillelse i løpet av utkoblingsperioden. Det vil derfor i perioder pågå arbeid hele døgnet syv dager i uken i perioden mellom 3. april og 30. august. 

I perioden arbeidet pågår vil det være fartøy tilstede i fjorden og langs ilandføringspunktene ved Filtvet og Brenntangen. Fartøyene vil forflytte seg mellom ilandføringspunktene, og arbeidene vil derfor pågå periodevis ved Filtvet og Brenntangen. Naboer vil kunne merke arbeidene ved lys på sjøen om natten og noe støy fra båtmotor. Det vil også være aktivitet innenfor stasjonene på land. På dagtid vil det også tidvis være helikoptertrafikk ved ilandføringspunktene i forbindelse med ledningsarbeid.