'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Årsmelding og regnskap vedtatt

Behandlet i kommunestyret tirsdag 21. juni.

Kommunestyret har tirsdag 21. juni behandlet årsregnskap og årsmelding for 2015. Rådmannens innstilling om å avsette regnskapsmessig mindreforbruk på 19,9 mill. kr. til disposisjonsfond ble vedtatt.

Både årsmeldingen og regnskapet for 2015 finner du på våre nettsider:
Årsmelding 2015
Årsregnskap 2015