'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Egen politikontakt i Hurum og Røyken

Seksjonsleder og politioverbetjent Sigrid Andreassen ved Røyken og Hurum lensmannskontor er vår nye politikontakt.

Som en del av nærpolitireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Politiet er avhengig av et godt samarbeid med kommunen for å lykkes. Hovedoppgavene til politikontakten er å sørge for oppfølging av politiets nærpolitirolle - et lokalt forankret politi. Politikontakten skal gi råd og følge opp riktig bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. Politikontakten skal også bidra til å få ledelse i lokalt politi og kommunen til å samarbeide og handle helhetlig ved at gode samarbeidsavtaler blir etablert og fulgt opp med offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner og ulike grupper i kommunen.

Mange kommuner har mange og gode samhandlingsarenaer med politiet allerede, politikontakten skal være drivkraften i dette samarbeidet. Politikontakten vil følge opp og videreutvikle arbeidet i politirådene og SLT-samarbeid (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for å bidra til en felles forståelse for hva en ønsker å oppnå.

Seksjonsleder og politioverbetjent Sigrid Andreassen ved Røyken og Hurum lensmannskontor er vår nye politikontakt. Du når henne på:
Telefon: (+47) 32 22 42 30
Mobil: (+47) 90 52 17 74
E-post: sigrid.andreassen@politiet.no