'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Energirådgivning hjemme hos deg

Dersom du bor i Hurum, Røyken eller Asker kan du få gratis og uforpliktende energirådgivning.

Kontakt kommunenes felles energirådgiver via e-post energiradgiver@asker.kommune.no.
 
Du kan blant annet få råd om:

• etterisolering av vegger og tak
• bytting av vinduer og dører
• installering av varmepumpe
• alternative energikilder
 
Du kan også være din egen energirådgiver ved å bruke energiportalen: http://hurum.energiportalen.no/