'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fem millioner til digitalisering

Nye Asker får fem millioner kroner til digitalisering gjennom departementets tilskuddsordning.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bød på mer enn kake fredag 24. juni. Han kunne også fortelle at nye Asker får fem millioner kroner til digitaliseringsprosjekter i 2016 gjennom departementets tilskuddsordning.

Å bli digitalt enhetlige i den sammenslåtte kommunen er en svært omfattende oppgave.

- Vi er enige om at det i 2016 vil være viktig så raskt som mulig å få etablert et digitalt koordinerings- og utviklingsprosjekt slik at vi kan starte arbeidet med å få på plass gode og fremtidsrettede digitale løsninger for den nye kommunen, sier rådmannen i Asker, Lars Bjerke på vegne av de tre rådmennene.  

Kommunalminister Jan Tore Sanner sammen med ordførerne i Asker, Røyken og Hurum

Øverst fra venstre: Per Morstad, rådmann i Røyken; Lars Bjerke, rådmann i Asker, kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og Lars Joakim Tveit, rådmann i Hurum. Neders fra venstre: Røyken-ordfører Eva Norén Eriksen, Asker-ordfører Lene Conradi og ordfører i Hurum Monica Vee Bratlie. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dagens samfunn er digital tilgjengelighet og samhandling avgjørende for å lykkes med å etablere gode, kostnadseffektive tjenester og velfungerende kommunikasjon mellom kommunen, innbyggere, næringsliv og andre aktører. Gode digitale tjenester som blant annet legger til rette for god kommunikasjon i endringsprosessen, vil kunne spille en helt nødvendig rolle i å bygge en ny, samlet kommunal organisasjon med felles kultur, kompetanse og tjenester, spesielt når større avstander vil kunne være en barriere for å oppnå dette.  

Les mer om saken på nye Asker kommune sine hjemmesider.