'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ferieavvikling for legene i Hurum

Her finner du en oversikt over ferielistene til kommunens fastleger.

Sætre

Ralph Bogo avvikler ferie i uke 29, 30 og 31
Odd Christiansen avvikler ferie i uke 30, 31, 32 og 33
Sissel Lingaas tar ferie i uke 27, 28, 29 og 32

Tofte

Dag Follestad tar ferie i uke 30, 31, 32 og 33
Ivar Hovden avvikler ferie i uke 28, 29, 30 og 31
Ola Valdersstøen har tar fri i uke 26, 27, 28 og 29.  

I ukene 28 og 29 er Follestad stedfortredende kommuneoverlege.
I ukene 30 og 31 er Valdersstøen stedfortredende kommuneoverlege.