'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Foreslår tre sammenslåinger

Fylkesmannen i Buskerud la 28. september fram sin tilrådning til hvordan den framtidige kommunestrukturen i Buskerud bør være.

I sin tilråding anbefaler Fylkesmannen at det etableres en ny kommune av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

Fylkesmannen foreslår i tillegg to andre kommunesammenslåinger nå:

- Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker slås sammen til en ny kommune

- Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune

Forøvrig tilrår Fylkesmannen at det iverksettes/fortsettes med prosesser med sikte på kommunesammenslåinger i Numedal, Hallingdal og midtfylket.

Les mer på Fylkesmannen i Buskeruds nettsider.