'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Økt risiko for infeksjoner

De høye badetemperaturene som har vært i sommer kan føre til oppvekst av bakterier som kan gi infeksjon hos utsatte personer.

Prøver viser at den generelle badevannskvaliteten i Hurum er svært god, men langvarig høy sjøtemperatur i fjorden kan føre til oppvekst av vibriobakterier. Disse bakteriene trives i varmt sjøvann med lavt saltinnhold, og smitte kan skje ved bading via åpne sår (inkludert nylige tatoveringer). Eldre og personer med påvist immunsvikt eller personer med leversykdommer kan være spesielt utsatt.

Vi oppfordrer badende til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger ut sesongen, selv om temperaturen i fjorden skulle gå noe ned. Sannsynligheten for å bli smittet av bakterien er liten, og ved å gjøre noen enkle forebyggende grep kan du redusere risikoen ytterligere:

  • Dekk til hudsår med heldekkende, vanntette plaster.
  • Får du sår under bading, bør du gå ut av vannet og rense såret med rent vann.
  • Ta gjerne en rask avskylling med ferskvann eller tørk deg godt med et rent håndkle etter at du har badet.
  • Bruk gjerne badesko.

Hurum kommune tar jevnlig badevannsprøver på aktuelle strender gjennom sommeren for å forsikre oss om at vannet holder god kvalitet. Vi oppfordrer likevel våre badegjester til å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer.


Les mer på Folkehelseinstituttet sine nettsider.