'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Informasjon om varslingsanlegg og øvelser hos Chemring

Chemring Nobel AS på Engene har oppgradert varslingsanlegget som benyttes dersom området må evakueres. Oppgraderingen betyr en tydeligere lyd som sannsynligvis høres over et større område. Dette er et tyfonanlegg på lik linje med anlegg som Sivilforsvaret benytter, og første test med oppgradert anlegg vil være mandag 4. november. Anlegget vil deretter testes hver mandag kl 12:00.  

Beredskapsøvelse

Det vil bli gjennomført en øvelse på Chemring Nobel AS, fredag 08. november mellom kl: 0800 – 1300.


Øvelsen er viktig for å sikre at beredskapsorganisasjonen er tilpasset og trent for kunne håndtere eventuelle situasjoner som kan oppstå, og en viktig del av det forebyggende arbeidet ved fabrikken.


I forbindelsen med øvelse vil fabrikkens varslingsanlegg benyttes, det kan sees røyk fra fabrikken og eksterne utrykningskjøretøy kan bli involvert. Det hele gjennomføres under kontrollerte former uten noen som helst fare for ansatte, naboer eller nærliggende områder.