Hva kan vi hjelpe deg med?

Inviterer til guttekonferanse

Onsdag 11. oktober er det guttekonferanse for gutter i 10. trinn fra Røyken, Hurum og Asker i Asker kulturhus.

Konferansen tar opp aktuelle emner som identitet, vennskap, kropp og seksualitet. Vi ser at presset for å lykkes øker og at en del gutter strever i ungdomstiden.

Vårt ønske er at guttekonferansen skal sette søkelys på guttenes identitet og psykiske helse slik at de kan bli tryggere og tørre å være den de er. Vi håper at Guttekonferansen kan bidra til en god psykisk helse og samtidig åpne en vei inn til profesjonell hjelp for dem som trenger det.

Arrangementet er knyttet opp til Verdensdagen for psykisk helse som er 10. oktober.

Arrangør: Helsestasjon for gutter og barne- og familieenheten i Asker kommune
Samme kveld arrangeres en temakveld for menn som oppdrar gutter. Med denne kvelden ønsker vi å framheve betydningen av farsfigurer som viktig rollemodeller med tanke på gutters identitetsutvikling.
Vi oppfordrer alle fedre og andre farsfigurer til å møte opp i Asker kulturhus onsdag 11. oktober klokken 19.00.

Program Guttekonferansen

Fellesprogram/velkomst
08.30 Oppmøte for elevene utenfor kulturhuset
08.45 Åpning av konferansen i vestibylen ved ordfører Lene Conradi og kulturelt innslag av verdensmester i tromming, Baard Kolstad.

Elevene blir fordelt på to saler.

Teatersalen
• 09.00 Praktiske opplysninger v/Tarje Risbøl
• 09.10 Foredrag v/Anders Røyneberg: «Sex, kropp og identitet –forventninger og grenser»
• 10.30 Pause med servering av boller
• 10.45 Foredrag v/Helge Lee: «Morgendagen»
• 11.15 Lunsj
• 11.40 Kulturelt innslag i vestibylen
• 11.55 Foredrag v/Marco Elsafadi: «Venner for livet - om vennskap, samhold og ensomhet
• 13.15 Pause
• 13.30 Foredrag v/Utekontakten: «Kropp og doping»
• 14.00 Slutt

Multisalen
• 09.00 Praktiske opplysninger v/David Taylor
• 09.10 Foredrag v/Marco Elsafadi: «Venner for livet - om vennskap, samhold og ensomhet
• 10.30 Pause med servering av boller
• 10.45 Foredrag v/Utekontakten: «Kropp og doping»
• 11.15 Lunsj
• 11.40 Kulturelt innslag i vestibylen
• 11.55 Foredrag v/Anders Røyneberg: «Sex, kropp og identitet –forventninger og grenser»
• 13.15 Pause
• 13.30 Foredrag v/Helge Lee: «Morgendagen»
• 14.00 Slutt

Program Temakveld for menn som oppdrar gutter
• 18.30 Enkel servering
• 18.45 Musikalsk innslag ved verdensmester i tromming Baard Kolstad
• 19.00 Praktiske opplysninger ved Tarje Risbøl
• 19.05 Hedvig Montgomery: «Lev sakte med barna»
• 20.00 Pause
• 20.10 Bjørn Løvland: «Far som ressurs for å forebygge vold og andre overgrep»
• 21.00 Slutt

Om foredragsholderne

• Marco Elsafadi har spilt 18 år i eliteserien i basketball og 12 år på landslaget. Han stiftet New Page, og har jobbet med utsatt ungdom i nærmere 20 år. Under idrettsgallaen i 2006 fikk han prisen som «Årets forbilde» og i 2014 vant han «Mesternes mester». Marco har gjennom mange år bidratt på guttekonferansen
• Anders Røyneberg jobber som psykiatrisk sykepleier i stiftelsen Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Han har lang erfaring med å snakke med unge gutter om kropp, sex og seksualitet.
• Helge Lee er selvstendig næringsdrivende og jobber som designer, illustratør og forfatter. I tillegg underviser han i kroppsøvingslære, fysisk aktivitet og helse ved Landøya Ungdomsskole. Han er oppvokst i Asker og vil på konferansen dele sine erfaringer fra oppveksten, hvordan hans valg preget hans liv videre.
• David Tayler og Maria Ekdal Gomes jobber i Utekontakten i Asker. De har de siste årene registret en endring i ungdoms holdninger til kropp og trening. I 2015 lagde Utekontakten rapporten Ungdom, Kropp og Doping, - en kartlegging av Asker ungdommens holdninger til trening, kosthold, prestasjonsfremmende midler og doping.
• Hedvig Montgomery er psykolog og har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling.
• Bjørn Løvland er rådgiver og terapeut, og har i mange år jobbet innenfor fagområdene “vold i nære relasjoner” og “vold og overgrep blant ungdom. I tillegg har han drevet opplæring av fagpersoner om temaet og planlagt og gjennomført en rekke forebyggende tiltak med ungdom. Bjørn etablerte Stiftelsen Tryggere, en ideell organisasjon som jobber med forebygging av vold og overgrep.