'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kapasitetsproblemer på renseanlegg i Åros

Nye byggesøknader vurderes nøye opp mot avløpskapasiteten.

I forbindelse med flere nye utbyggingsprosjekter i Åros og Sætre samt arbeidet med hovedplan for vann og avløp, er det avdekket utfordringer med avløpssituasjonen. Åros renseanlegg er ca. 25 år gammelt og i god stand, men maksgrensen for kapasiteten på anlegget er nådd. Det gjør det problematisk å ta imot avløp fra nye utbygginger i både Åros og Sætre. Nåværende avløpssituasjon vil imidlertid ikke påvirke de som allerede er påkoblet renseanlegget eller søkere som har fått vedtak på byggesøknaden.

Viva IKS utreder i disse dager løsninger på kort og lengre sikt for å løse disse utfordringene, og håper å ha en løsning klar rett over nyttår.

For mer informasjon, ta kontakt med vår byggesaksavdeling på e-post: postmottak.plan-bygg@hurum.kommune.no eller på byggesakstelefon: 408 04 020.