'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Klart for ny frisklivshøst

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken tilbyr kurs i belastningsmestring, kosthold og røykekutt.

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken er en forebyggende helsetjeneste. Her får du som ønsker å endre levevaner veiledning og hjelp.

Frisklivssentralen har flere treningsgrupper og tilbyr kurs innen kosthold og mestring.

- Våre hovedsatsingsområder er fysisk aktivitet, kosthold og røykekutt. I høst vil vi tilby kurs i belastningsmestring, bra mat-kurs og kurs i røykeslutt, forklarer frisklivsleder Gyri Skoglund.

Tre ansatte ved Frisklivssentralen

På foto: Vegard Bueng, gyri Skoglund og Nina Mikkelsen ved Frisklivssentralen.

Kurs i belastningsmestring (KIB)

- Kurset starter tirsdag 20. september og går over ti ganger. Tidspunkt: 16.00 - 18.30. Kurssted: bankbygget i Sætre.
- Kurset er for deg som i perioder kjenner deg nedstemt eller har store belastninger over kort og lang sikt slik at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. 
- På kurset skiller vi mellom belastning og følgene av belastning. Stress er en følge av belastning som ikke mestres. Vedvarende stress kjennetegnes av fysiske og psykologiske reaksjoner. 
- Kurset er gratis, men deltakerne betaler 450 kroner for kursboken.
- Påmelding må gjøres i god tid før kurset fordi det er obligatorisk med en samtale i forkant.

Her kan du lese mer om KIB-kurset og finne kontaktinfo til kursinstruktørene.

Røykeslutt-kurs

- Kurset starter onsdag 5. oktober og går over seks ganger. 
- Dette er et kurstilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse.
-  De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber du med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen. 
- Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre.
- Temaene på kurset er blant annet nikotinavhengighet, abstinens, motivasjon, tilbakefallsproblematikk, legemidler i tobakksavvenning, metoder for veiledning og avvenning individuelt og i grupper.
- Kurset er basert på metoden motiverende samtale.

Kurssted er ikke avklart. Les mer om røykekutt-kurset her.

Bra mat-kurs

- Kurset starter opp onsdag 26. oktober og går over fem ganger.
- Kurset er et inspirasjonskurs for deg som ønsker å endre kostholdsvaner og lære mer om sunn og bra mat. 
- Målgruppen er personer som ønsker å endre kostvaner og personer som trenger å endre levevaner for å forebygge sykdom eller leve bedre med diagnoser de allerede har fått.
- Kurset er utviklet av Helsedirektoratet. 

Kurssted er ikke avklart. Du kan lese mer om kurset her.  

Flytte fokus

Frisklivssentralen skal bidra til å flytte fokus fra sykdom og behandling til ressurser og mestring. Tilbudet er for alle, enten du er frisk, sykmeldt, uføretrygdet eller trenger noen å være sammen med. Leger, fysioterapeuter, NAV og annet helsepersonell kan henvise til trening og oppfølging ved frisklivssentralen.

- Men det er ikke nødvendig med henvisning for å komme til oss. Man kan også ta kontakt på eget initiativ, påpeker Gyri Skoglund.