'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Klart for Tuftepark på Tofte

Kommunestyret vedtok i juni å forskuttere 250.000 kroner til å etablere en treningspark på Tofte.

- Tufteparken er en sosial og inkluderende arena der ikke bare trening, men også aktivitet og treningsglede bygget på mestring, står i fokus. Det er veldig gøy å se at politikerne i Hurum velger å bevilge penger til et slikt tiltak. Vi gleder oss til å kunne sette Tofte på kartet over alle våre treningsparker, sier Lasse Tufte, eier og grunnlegger av Tufteparken.

Et bilde av treningsapparater utendørs

Bildetekst: Tufteparken har blitt et svært populært konsept. I dag finnes det hele 72 treningsparker rundt om i landet. Foto: Lasse Tufte

Tufteparken er en utendørs treningspark bestående av enkle metallkonstruksjoner til bruk for egenvekttrening. Parken består av ti treningsapparater som er designet på en slik måte at øvelser kan utføres av alle, uansett forutsetninger.

Konseptet ble grunnlagt av Tufte i 2011, og den aller første Tufteparken sto klar til bruk på Risenga i Asker sommeren 2012. I dag finner man hele 72 Tufteparker i Norge, fra Kirkenes i nord til Arendal i sør.

- Tufteparken har de siste årene blitt et konkret folkehelsetiltak over nesten hele landet. Vi opplever at parkene har brukere i alle aldre, begge kjønn og med en veldig varierende treningsbakgrunn. Anleggene brukes både av idrettsutøvere, mosjonister, ungdommer og barn, forklarer Tufte.

Illustrasjon av 10 treningsapparater

Bildetekst: Tufteparken består av ti ulike treningsapparater som passer alle uansett treningsbakgrunn. Illustrasjon: Lasse Tufte.

Kommunestyret i Hurum vedtok 21. juni å forskuttere 250.000 kroner til etableringen av en slik treningspark på Tofte. I vedtaket står det også at det skal søkes om tippemidler for delfinansiering av prosjektet. Det skal også sees på etablering av en tilsvarende park i Sætre.