'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kranselag for ny hall

Onsdag inviterte kommunen til kranselag for å markere at Tofte flerbrukshall er under tett tak.

- Det er alltid en milepæl i byggeprosjekter, og for Tofte flerbrukshall innebærer det at vi er et steg nærmere ferdigstillelse, sa ordfører Monica Vee Bratlie til de fremmøtte. 

Det var i mai 2015 at kommunestyret vedtok å rehabilitere og utvide Tofte skole samt bygge ny flerbrukshall på Tofte. Samlet kostnadsramme for begge byggeprosjektene var 115 millioner kroner eks. mva. Flerbrukshallen på Tofte er et interkommunalt samarbeid mellom Hurum og Røyken kommuner, og Røyken har bidratt med ni prosent av den totale kostnadsrammen.

Ansvaret for å gjennomføre prosjektet er det Hurum Eiendomsselskap KF som har fått, men med seg på laget har de også ressurser fra REAS.

- Det er en god start på den forestående kommunesammenslåingen at vi drar nytte av hverandres kompetanse og kapasitet allerede nå. Toftes nye flerbrukshall blir ett av de flotteste og mest moderne idrettsanleggene ikke bare i Hurum og Røyken, men i hele nye Asker kommune, og det er noe man kan være stolt av, sa Bratlie. 

Den nye hallen vil være en arena for fysisk aktivitet for barn og unge, og vil endelig gjøre det mulig å tilby breddeidrett i nærområdet.

Ordføreren takket også håndverkerne og entreprenøren for jobben som er lagt ned i prosjektet så langt.

- Tradisjoner som kranselag skal vi bevare. Tusen takk for at dere står på hver eneste dag! For at dere bygger ikke bare bygg, men arenaer der våre barn og unge kan lære, utforske, være fysisk aktive og finne glede i hverandre.