'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kranselag for Tofte skole

Det er seks måneder til elevene fra Tofte og Filtvet skal ta den nye skolen i bruk. Onsdag var det duket for kranselag.

- Tradisjoner som kranselag skal vi bevare. Det er derfor stor stas for meg å ønske dere alle hjertelig velkommen til en uhøytidelige markering av at Tofte skole nå er under tett tak og at mønekransen er på plass, sa teknisk sjef, Steinar Østli Andreassen, i sin tale til håndverkerne da Hurum Eiendomsselskap KF inviterte til kranselag onsdag. Til stede var også ordfører, Monica Vee Bratlie, og kommunens administrative ledelse.

Håndverkere ved bordet

Det har vært lite tak å tette når man ser prosjektet samlet sett. Rehabiliteringen av gamle Tofte skole dreier seg i stor grad om å bygge en ny, moderne skole i et eksisterende bygg.

- Jeg er overbevist om at den nye Tofte skole vil utvide folks oppfatning av hva en rehabilitering kan være. Når elever og ansatte starter hverdagen sin her i januar neste år, vil de komme til en moderne skole med den teknologien og materialvalgene vi finner i splitter nye bygg som blir oppført i dag.

Ordfører på befaring sammen med Hurum Eiendomsselskap med flere

Etter kranselaget fikk både ordføreren og rådmannen omvisning i de nye skolelokalene.

Enestående innsats

Mens det gamle skolebygget rehabiliteres, bygges det også to splitter nye fløyer. I tillegg skal det gjøres mye ute, og nå har det vært hektisk i Roseparken og på skoleplassen.

- Mange arkitekter og bygningsingeniører har fått brynt seg på dette prosjektet – men ikke minst mange håndverkere har måttet bruke mye av sin faglige kunnskap for å løse prosjektets utfordrende faser. Kranselag er ikke bare en god tradisjon, men også en fin anledning til å takke håndverkerne for den enestående jobben de har gjort så langt. Deres kunnskap og engasjement er avgjørende for at nye Tofte skole skal bli en realitet, sier Østli Andreassen.

Prosjektet er i rute tidsmessig og økonomien er god. Det har heller ikke vært personskader på byggeplassen.