'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Livslyst-kurs starter i august

Frisklivstilbudet i Røyken, Hurum og Asker samarbeider om å tilby livslyst-kurs til våre innbyggere. Oppstart er 28. august.

Vi mennesker har iboende krefter til å håndtere vanskelige livssituasjoner. Kurset har til hensikt å bidra til frigjøring av disse kreftene, gjennom praktiske øvelser og i møte med andre.

Kursets mål og innhold: Målet er å gi deg noen verktøy og metoder til hvordan du kan snu fokus fra bekymring til livslyst og motivasjon. Det legges opp til praktiske øvelser som hjelper deg til å få kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser og handlinger.

Kurset er gruppebasert med inntil ca. 15 deltakere, og ikke knyttet opp mot noen spesiell diagnose.

Tid og sted: Kurset går over fem tirsdager fra kl. 12.30 – 14.30 (28/8, 4/9,11/9,18/9 og 25/9) Kurset holdes på innbyggertorget i Heggedal.

Kursavgift: 200 kroner. Betales ved kursstart.

Påmelding: Ingrid Berge Storruste E-post: ingrid.berge.storruste@asker.kommune.no Tlf. 48 10 37 64

Nina Mikkelsen E-post: nina.mikkelsen@hurum.kommune.no Tlf. 90 27 19 40