'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Møt vår nye brannmester

Frode Gulbrandsen er godt i gang med jobben som brannmester i Hurum brannvesen.

Gulbrandsen kommer fra stilling som fagarbeider vei i Viva IKS. 43-åringen har også vært deltidsansatt i brannvesenet siden 2005, først som konstabel og senere som utrykningsleder. Nå gleder han seg til å ta fatt på sin nye rolle som brannmester i Hurum brannvesen.

– Etter ti flotte år på brannstasjonen på Tofte, med faglig kompetente kolleger, godt arbeidsmiljø og motiverende ledere, var det ingen tvil om at jeg ville takke ja til stillingen. Jeg gleder meg til å jobbe med strategisk kompetanseutvikling i enheten i årene som kommer, sier Gulbrandsen.

Frode Gulbrandsen poserer foran en brannbil

Bildetekst: Frode Gulbrandsen, som er født og oppvokst på Tofte, er gift og har to barn. 43-åringen har jobbet i Hurum brannvesen siden 2005 både som konstabel og utrykningsleder.

Viktig funksjon

Som brannmester har Gulbrandsen en viktig lederfunksjon i brannvesenets beredskapsavdeling. Han er utrykningsleder og har ansvaret for vaktlagenes daglige drift. 43-åringen skal også lede opplæringen av brannvesenets fire vaktlag. Han er også ansvarlig for at løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver på materiell, kjøretøy og bygninger blir utført.

– Frode skal sørge for høyest mulig beredskap og mest mulig effektiv utnyttelse av arbeidstiden. Han skal ha hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av praktiske og teoretiske øvelser slik at våre mannskaper har et felles opplæringsgrunnlag, i tillegg til HMS-arbeid og daglig drift. Vi har full tiltro til Frode og er glade for å ha han med på laget, sier brannsjef i Hurum brannvesen, Henrik Trømborg. 

Brannsjef i Hurum brannvesen, Henrik Trømborg, og brannmester, Frode Gulbrandsen.

Bildetekst: Brannsjef i Hurum brannvesen, Henrik Trømborg, ønsker Frode Gulbrandsen lykke til med de nye arbeidsoppgavene. 

Forsterker staben

Brannvesenet i Hurum har gått bredt ut denne våren for å finne nye mannskaper. Grunnen er at teknisk avdeling i stor grad er overført til det interkommunale selskapet Viva IKS. Etter en omfattende rekrutteringsprosess, sitter Trømborg igjen med ny brannmester, seks konstabler og fire aspiranter. Det betyr at Hurum brannvesen har nå 26 brannmannskaper totalt, hvor tre av dem er i fast stilling.

– Det er godt å se at politikerne i Hurum satser på beredskap. Dette er de første viktige skritt i oppfølgingen av brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse for beredskap vedtatt av kommunestyret i 2015, sier Trømborg.