Hva kan vi hjelpe deg med?

Møte i fellesnemnda 10. mars

Fredag 10. mars møttes fellesnemda for nye Asker til møte på Eplegården i Hurum.

Her diskuterte de ni representantene i nemda blant annet overordnet politisk struktur for den nye kommunen, oppstart av arbeidet med kommuneplan med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og mandat for de politiske arbeidsutvalgene.

Alle de tre kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker har hatt forslag til overordnet politisk struktur på høring. I debattene i kommunestyrene har det vært stort engasjement og kommet mange gode innspill.

De folkevalgte har særlig vært opptatt av å få til gode nærdemokratiske ordninger i den nye kommunen og dette er noe fellesnemda tar med seg inn i sitt videre arbeid med å utarbeide den politiske strukturen for nye Asker.

Les mer om møtet i Hurum på nye Asker sine nettsider.