Hva kan vi hjelpe deg med?

Oslofjordtunnelen stenges for tunge kjøretøy

Det midlertidige forbudet gjelder tunge kjøretøy over 12 meter.

Forbudet gjelder på hverdager i tidsrommet kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

- Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Statens vegvesen vil i tiden etter åpning intensivere kontrollaktiviteten for å sikre at skiltingen følges.

- Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, særlig for næringstransport. Men for å ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte, og i påvente av andre løsninger som tar lenger tid å få på plass, har vi likevel valgt å innføre et forbud for tungtransport over 12 meter i rushtiden, sier Karbø.

Forbudet gjelder inntil andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert.

Gjenåpning mandag 29. mai

Reparasjonsarbeidet etter brannen 5. mai er ferdig, og tunnelen ble gjenåpnet mandag ettermiddag.

- Når tunnelen tas i bruk igjen ber vi innstendig om at publikum respekterer skilting og sperringer. Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare, sier Karbø.

Tiltak ved åpning:
• Midlertidig forbud for tunge kjøretøy over 12 meter på hverdager i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og 15.00-18.00.
• Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire».
• Tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ Turn + Brann/Fire».
• Bom går raskere ned ved rødt lys.
• Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy.
• Skilt med symbol for videoovervåking.
• «Keep Distance» skilt og merking i vegbanen inne i tunnelen.
• Tungbilberger i beredskap på Måna på hverdager i tidsrommet kl. 09.00-15.00.