Hva kan vi hjelpe deg med?

Legger frem forslag til økonomi- og handlingsplan

Tirsdag 17. oktober presenteres rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2018-2021 for kommunestyret.