'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Registreringsplikt og "portforbud" for fjørfe og tamfugl

Buskerud er definert som et område med risiko for smitte av fugleinfluensa. Risikoen for smitte til Norge er lav, men Mattilsynet har innført registreringsplikt for hold av fjørfe og tamfugl i risikoområder. Fjørfe skal ikke kunne komme i direkte kontakt med ville fugler.

25.11.16 ble det påvist fugleinfluensa også på Åland i Finland. Fra før er denne fuglesykdommen påvist i Russland, Danmark og Sverige. Risikoen for smitte til Norge er lav, men Veterinærinstituttet vurderer risikosituasjonen i Norge kontinuerlig.

Mattilsynet har aktivert Portforbudforskriften som gjelder for fjørfe – inkludert privat hønsehold/hobbyfjørfe. Dette gjelder for Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

 

Forskriften har følgende krav for områdene med risiko for smitte:

 • Fjørfe som holdes utendørs, skal holdes slik at de ikke kan komme i direkte kontakt med ville fugler.
 • Forbud om ansamlinger av fjørfe, som for eksempel utstillinger. Fugler fra risikoområder kan heller ikke delta på utstillinger utenfor risikoområdet.
 • Registreringsplikt for hold av fjørfe og tamfugl i risikoområder – inkludert Hurum.

 

I tillegg minner Mattilsynet om at det i hele landet er:

 • Utvidet meldeplikt til Mattilsynet ved sykdom eller økt dødelighet hos fjørfe.
 • Krav om at fôr og vann til fjørfe ikke skal komme i kontakt med villfugl.

 

Registreringsplikt

Alle som har fjørfe/høns eller fugler i fangenskap, med unntak av stuefugl, plikter å registrere dette hos Mattilsynet. Dersom fugleholdet allerede er registrert hos Mattilsynet, er det krav om at opplysningene oppdateres.

Smitte og smitterisiko

Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført av Mattilsynet for å redusere risiko for at fjørfe/høns og annen fugl som holdes i fangenskap skal bli smittet.


Hva gjør jeg hvis jeg finner døde eller syke villfugler?

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagret eller råtne, er ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Kontakt Mattilsynet hvis du hvis du finner:

 • Flere (4-5) syke eller døde andefugler i et begrenset område i nærheten av vann, sjø eller våtmark
 • Mange andre døde fugler i ett og samme område
 • Død rovfugl på steder det er vanlig at andefugler oppholder seg

Du kan melde til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00.

I hvert enkelt tilfelle vil vi vurdere om fuglen(e) skal sendes til nærmere undersøkelse.  Alle skal unngå å komme i fysisk kontakt med syke eller døde fugler, uansett hva som er grunnen til at de er døde eller syke.

Hva gjør jeg for å beskytte mine fjørfe mot fugleinfluensa?

 • Minst mulig besøk av folk i fjørfeholdet.
 • Besøkende skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene før kontakt med fuglene.  Bruk gjerne overtrekksklær og sko som kun brukes i dyreholdet.
 • Sørg for at fôr og vann ikke kan komme i kontakt med villfugl.
 • Kommersielle fjørfehold skal følge sine rutiner for smittebeskyttelse.