Hva kan vi hjelpe deg med?

Setter opp passasjerferge mellom Sætre og Drøbak

Midlertidig ferge for persontransport mellom Drøbak og Sætre settes opp i perioden Oslofjordtunnelen er stengt.

- Vårt fokus er å få tunnelen åpnet raskest mulig, samtidig er det svært viktig for oss å finne alternative løsninger for trafikantene mens Oslofjordtunnelen er stengt. Derfor har vi nå fått på plass en avtale med Forsvarsbygg om midlertidig fergeløsning for persontransport mellom Drøbak og Sætre forteller han, sier Nils Karbø, avd. direktør i Statens vegvesen.

Fra og med 11. mai kjøres følgende rute på hverdager:

Morgen:
Fra Drøbak til Sætre: kl. 07.00 og 08.00
Fra Sætre til Drøbak: kl. 07.30 og 08.30

Ettermiddag:
Fra Drøbak til Sætre: kl. 15.50 og 17.00
Fra Sætre til Drøbak: kl. 16.30 og 17.30

I Drøbak legger fergen til ved Sundbrygga, Husvikveien 12. Parkeringsplasser for reisende finnes 300 meter nord for brygga. I Sætre legger båten til Hurum kommunes ordinære dampskipskai i Øraveien. Fra begge fergesteder legges det opp til at folk kan benytte seg av eksisterende busstilbud. I Sætre er nærmeste holdeplass Sætre sentrum. I Drøbak er holdeplass «Grande» nærmeste stoppested, eventuelt holdeplass «Seiersten» på fv. 152