Hva kan vi hjelpe deg med?

Snart byggestart for Sætre sentrum

Conceptor Eiendom håper å sette spaden i jorda rundt årsskiftet.

Dersom forhåndssalget av leiligheter i det som skal være nye Sætre sentrum fortsetter med den farten det har hatt i sommer og tidlig høst, kan det se ut som om byggearbeidene kan starte allerede rundt årsskiftet. I skrivende stund er 50 av 55 leiligheter solgt.

- Salget har mye å si, og det har gått over all forventning. Likevel er det fortsatt en del formaliteter som må være på plass før vi kan sette spaden i jorda, sier Per Arvid Andersen i Conceptor Eiendom.

Han forteller at for å kunne komme i gang med byggingen må både finansiering og oversikt over entreprisekostnader for prosjektet være avklart.

- Vi antar at det vil være på plass i løpet av oktober, slik at vi kan ha byggestart rundt årsskiftet, og ferdigstillelse av byggetrinn 1 med tilhørende infrastruktur sommeren 2018, sier Andersen.

Arkitektbilder av Sætre sentrum byggetrinn 1

Slik vil byggetrinn 1 med 55 leiligheter og 1000 kvm med næringslokaler i utviklingsprosjektet Sætre sentrum se ut sommeren 2018.

Kjøpere fra hele Osloregionen

Utviklingsprosjektet har vekt interesse ikke bare i Hurum, men også utenfor kommunens grenser. Selv om over halvparten av kjøperne er lokale, har også folk fra Oslo, Asker, Røyken, Drøbak og Drammen sikret seg en bolig i Sætre sentrum.

- Det handler om så mye mer enn bare Sætre sentrum. Det handler om samfunnsutvikling i hele Hurum. Et utviklingsprosjekt på en størrelse som det vi nå setter i gang i Sætre, gjør at også steder som Tofte, Filtvet og Klokkarstua blir mer attraktive for utbyggere, og at flere vil se til Hurum, sier kommunalsjef for plan og bygg, Morten Dyrstad.

Sætre sentrum ,byggetrinn 1 - bildet av interiøret

Slik blir Sætre sentrum

Byggetrinn 1, som består av fire bygg med 55 leiligheter og 1000 kvm med næringslokaler, er det første byggetrinnet i et omfattende utviklingsprosjekt der hele Sætre sentrum skal utvikles til et moderne og attraktivt område.

I tillegg til nye boliger og næringslokaler, vil også nye utearealer opparbeides. Det skal bl.a. etableres en park, en ny strandpromenade og isfrie fortau helt til Nærsenteret. Sætrealléen kommer til å fungere som hovedakse i området. Det vil bygges et torg med vannspeil ved Sætre gård, som om vinteren kan gjøres om til kunstfrossen skøytebane.