'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk tilskudd til fritidsaktiviteter

Hurum kommune skal fordele 100.000 kr. til fritidsaktiviteter for vanskeligstilte barn og og unge.

Hurum kommune har fått innvilget kr. 100.000 fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Disse pengene skal brukes til aktiviteter for barn og unge i Hurum, som grunnet en vanskelig økonomisk situasjon ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.


Det er lag og foreninger som kan søke om tilskuddsmidler. Søknadene vurderes fortløpende, så her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. For å få behandlet søknaden raskest mulig er det viktig å legge ved et budsjett for tiltaket/aktiviteten. Midlene skal fordeles innen utgangen av 2016.

Eksempler på aktiviteter det kan gis tilskudd til:

• Kurs til barn og unge der vi kan dekke utgifter til f.eks. kursholder slik at kurset kan tilbys gratis
• Turer med barn/ungdom der vi kan dekke utgifter til f.eks. reiseutgifter og inngangspenger
• Lage en teaterforestilling med barn/unge der vi kan dekke instruktørutgifter og utgifter til lyd/lysutstyr

Kriterier:

• Deltakelse i aktivitetene skal være gratis eller ha lav deltakeravgift
• Det gis ikke tilskudd til å betale kontingent
• Det gis ikke tilskudd direkte til privatpersoner
• Det gis ikke tilskudd til tiltak/prosjekter hvor eneste aktiviteten er å betale utgifter til utstyr og kontingenter
• Det gis ikke tilskudd til tiltak/prosjekter som inngår i SFO
• Det gis ikke tilskudd til tiltak/prosjekter hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker

Utfylt søknadsskjema sendes til
Familiens Hus v/Familietjenesten
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre

Barn lytter til fotballtrener