'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Søk tilskudd til samarbeidsprosjekter i 2020

Det er satt av kr. 500 000 for 2020. Det kan søkes på inntil kr. 50 000 i støtte til enkeltprosjekter.

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom å støtte kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de forhenværende kommunegrensene i nye Asker. Søknadsfrist: 1. januar og 1. mai.

Hvem kan søke

1. Lag og foreninger hjemmehørende i nye Asker kommune som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to lag og foreninger i de forhenværende kommunene.

2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i nye Asker. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to aktører fra de forhenværende kommunene.  

Informasjon om hvordan du søker, finner du her.