Hva kan vi hjelpe deg med?

Stor skogbrannfare

Flere dager med sol, høye temperaturer, en del vind og lite nedbør har ført til at skogbrannfaren i Hurum er stor.

Brannvesenet ber folk om å vise ekstra aktsomhet. 

– Vi har vært heldige og kunnet nyte finværet på Hurumlandet i flere dager nå. Dessverre fører høye temperaturer og fravær av nedbør til stor skog-, gress- og lyngbrannfare i området, Jarle Haugsrud.

Han oppfordrer folk til å være ekstra forsiktige, spesielt med bruk av engangsgriller.

– Engangsgriller bør ikke settes i gresset, og etter bruk må de slukkes skikkelig og kastes på et sikkert sted. Det skal av og til svært lite til for å starte en gressbrann som kan spre seg fort og ramme store områder.

Hurum brannvesen minner om at kommunen har innført totalforbud mot bålbrenning i sommerhalvåret. Forbudet gjelder i perioden mellom 15. april og 15. september. Brannvesenet følger situasjonen nøye og vurderer forebyggende tiltak fortløpende.