Hva kan vi hjelpe deg med?

Støy i sentrum

I forbindelse med oppstart av pælearbeider i Sætre Havn-prosjektet vil det være en del støy i området de neste ukene.

Pælearbeidene startet mandag 7. august og vil vare i 2-3 uker, opplyser Bermingrud. Arbeidene vil i hovedsak foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 mandag til fredag og vil dessverre medføre noe støy. Bermingrud beklager ulempene dette medfører.

Pæling går ut på å banke betongsøyler ned i bakken. Det medfører støy hver gang loddet på pelemaskinen treffer toppen av betongsøylen.