'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi søker etter flere sykepleiere og helsefagarbeidere

Mer informasjon om de ledige stillingene finner du her.

Hurum kommune søker i disse dager etter både sykepleiere og helsefagarbeidere til flere av våre virksomheter.

Rehabiliteringsavdeling

Rehabiliteringsavdelingen i Hurum er lokalisert på Filtvet helsetun. Avdelingen har fem rehabiliteringsplasser og fire korttidsplasser. Målet er å sikre en helhetlig rehabiliteringstjeneste i kommunen slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.

Vi har for tiden følgende ledige stillinger i rehabiliteringsavdelingen:

• 100 % fast stilling
• 50 % vikariat, 1 år
• 80 % nattstilling

Det er også ledig helgestilling om du ønsker deg det. De ledige stillingene er turnusstillinger med dag- og kveldsarbeid, og vakt hver 3. helg. Mer om stillingene kan du lese om her.

Til Rehabiliteringsavdelingen i kommunen ser vi også etter en helsefagarbeider i 50 % fast stilling. Det er også mulig med helgestilling i både Rehab og Hjemmetjenesten om du ønsker det. Les mer om stillingen her.

Hverdagsrehabilitering og forebyggende team

Hurum kommune startet med Hverdagsrehabilitering som et prosjekt i 2014. Hverdagsrehabilitering er i dag en del av tjenestetilbudet i kommunen. Hverdagsrehabiliteringsteamet skal i nært samarbeid med Hjemmetjenesten, gi tjenester som kan bidra til at flere voksne, eldre og hjemmeboende kan bo hjemme og mestre sin hverdag lenger. Vi søker nå etter en engasjert og dyktig sykepleier som kan styrke teamet vårt. Mer om stillingen kan du lese her.

Hjemmetjenesten

I Hjemmetjenesten har vi nå flere ledige sykepleierstillinger. Vi ser etter deg som er omsorgsfull, pliktoppfyllende og god på samarbeid. Du møter både pasienter og kollegaer på en god måte. Da ingen dag er lik, er fleksibilitet og handlekraft nødvendige egenskaper. Du vet hva som kreves når du kommer på jobb. Fordi det ofte er hektiske dager er det viktig at du er selvstendig, tar initiativ og raskt kan være med og bidra. Du har faglig engasjement, interesse for kommunehelsetjenesten, og ønsker å være med å utvikle denne.

Vi har ledig følgende stillinger:

• 100 % fast stilling
• 75 % fast stilling
• 50 % fast stilling

Vi har også ledige helgestillinger. Mer informasjon om stillingene finner du her.  

Til Hjemmetjenesten ser vi også etter flere helsefagarbeidere. Vi har følgende stillingsstørrelser å tilby: 

• 2 x 100 % stilling, vikariat 1 år 
• 80 % stilling, vikariat 1 år  

Det er også mulig med helgestilling i både Rehab og Hjemmetjenesten om du ønsker det. Mer informasjon om helsefagarbeiderstillingene finner du her.

Er du vår fagutviklingssykepleier?

Hurum kommune er også på jakt etter en dyktig fagutviklingssykepleier til en fast 100 % stilling, med arbeid hver 4. helg.

Vi søker en selvstendig sykepleier med god arbeidserfaring til følgende ansvarsområde: ansvar for kompetanseutvikling, internundervisning, opplæring, oppfølging og videreutvikling av ansatte, ansvar for gjennomføring av fagutviklingsprosjekter og for utarbeidelse av fagprosedyrer.

Er du interessert? Les mer om stillingen her.

Heldøgnsomsorg

Virksomhet Heldøgnsomsorg består av 23 omsorgsboliger på Filtvet, 23 sykehjemsplasser på Klokkarstua, 32 omsorgsboliger for mennesker med demenssydom på Filtvet og Klokkarstua, samt et hovedkjøkken som leverer mat til alle avdelinger.

Vi søker nå etter:
• sykepleier i 100 % stilling
• to sykepleiere i 50 % stilling (eller stillingsstørrelse etter ønske)
• sykepleier i 100 %, vikariat med mulighet for fast ansettelse

Les mer om stillingene her.