'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi søker flere støttekontakter

Kunne du tenke deg å være støttekontakt ?

Det søkes etter trygge personer som kan være støttekontakt til barn, unge og eldre med nedsatt funksjonsevne. En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Som støttekontakt kan du være med på å bidra til en meningsfull fritid og positive mestringsopplevelser hos den som mottar tjenesten. Vi forsøker å matche støttekontakt og tjenestemottaker ut fra felles interesser og ståsted.

Overordnede arbeidsoppgaver

Bistå med ulike fritidsaktiviteter samt være med på å gi en meningsfull fritid for tjenestemottak.  

Kvalifikasjoner

  • Du må være over 18 år.
  • Det må fremvises gyldig politiattest før oppstart.
  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Fint om du har sertifikat og disponerer egen bil.
  • Det er ønskelig at du er trygg på deg selv, er engasjert, kan motivere og er tålmodig.
  • Du er pålitelig og holder avtaler.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Ansettelsesvilkår

Som støttekontakt blir du ikke fast ansatt i Hurum kommune, men vil få en oppdragsavtale. Oppdrag lønnes per time og eventuelle utlegg utbetales som utgiftsdekning. Timelønnen følger Kommunens Sentralforbunds satser og timesatsen justeres deretter med den årlige lønnsveksten.

Søknad sendes til:

Tjenester til funksjonshemmede v /Lillian Mørch
Nordre Sætrevei 1
3475 Sætre

eller på e-post til lillian.morch@hurum.kommune.no

Har du spørsmål, ta kontakt med konsulent Lillian Mørch på tlf.: 32 27 83 96  og avdelingsleder Hilde Maria N. D. Sørensen på tlf.: 32 27 83 54.