'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Om personvern, offentlighet og innsyn

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Hurum kommune kan lagre og hvordan Hurum kommune kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Personvernerklæring og personvernombud

Se egen side for personvernerklæringen vår (felles for Hurum, Røyken og Asker).

Hurum kommune står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Hurum kommune og må dermed handle i tråd med denne. 

Offentlighet, innsyn og postlister

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert på våre offisielle postlister. Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Informasjonsplikt

Hurum kommune verken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, så sant ikke brukeren er blitt underrettet og har godkjent dette gjennom for eksempel påloggingstjenester. De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse osv.) brukere har oppgitt på Hurum kommunes tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i Hurum kommunes eller Hurum kommunes underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.

Logging

Hurum kommune benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre nettsider. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger. Hurum kommune kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av oppsamlede dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

Hurum kommune loggfører IP-adresser som besøker våre servere, for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke til andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid.

Statistikk

Hurum kommune benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre tjenester slik at vi kan utvikle og forbedre nettjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Hurum kommune har ikke tilgang til rådata, kun oppsamlede data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Hurum kommune både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre nettjenester, basert på oppsamlede data fra statistikkleverandører. Hurum kommune verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre nettjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Videredistribuering

Hurum kommune videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. 

Hurum kommune forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Informasjonskapsler (cookies)

Hurum kommune benytter informasjonskapsler – såkalte «cookies» – der dette er formålstjenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslene benyttes entydig for å tilpasse tjenestene slik at brukerne får en bedre brukeropplevelse.

Hvordan unngå informasjonskapsler (cookies)

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som er blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom du velger å blokkere informasjonskapsler kan dette medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt, eller at du ikke får tilgang til alle deler av vårt nettsted.

For mer informasjon, se nettvett.no: Slik administrerer du bruken av administrasjonskapsler (cookies)

Mer informasjon om personvern hos Datatilsynet.