'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

Næringsliv

Kurs og rådgivning for deg som ønsker å starte bedrift

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Asker, Hurum og Røyken 1.1.2020, har Hurum kommune allerede nå valgt å bli en del av etablerertjenesten i Asker og Bærum. Tjenesten er finansiert av Akershus fylkeskommune og kommunene, og er fra nå av også et tilbud til innbyggere i Hurum kommune.

Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum tilbyr kurs og veiledning i Sandvika, Asker og Røyken.

Tilbudet omfatter grunnkurs i etablering hvor hovedtemaene er personlig avklaring (de vanskelige spørsmålene), forretningsplan (viktige elementer), selskapsformer (hva passer for meg?) og formelle krav, rettigheter og plikter (derunder registrering av selskap). I tillegg tilbys temakurs. Du kan også bestille en veiledningstime hvis du har behov for å snakke med en veileder. Vi foretar også næringsfaglig vurdering.

Mer informasjon om tilbudet og påmelding til veiledning, kurs og næringsfaglig vurdering finner du her.


Tilbud om etablererveiledning og næringsfaglig vurdering kan du også få ved å henvende deg til Hurum Næringsråd v/Arne Hjorth. Tjenesten fra Hurum Næringsråd gis i Hurum.

Hurum Næringsråd, post@hurum.com
Tlf mobil: 918 38 010

Eller registrer deg via Hurum Næringsråd sine nettsider, så tar de kontakt.

 

Hurum næringsråds medlemsblad

Næringsnytt nr. 1 2019