'test'

Hva kan vi hjelpe deg med?

JA til kommunesammenslåing

Resultatene fra mandagens rådgivende folkeavstemning viser et klart flertall for JA til kommunesammenslåing.

Mandag 9. mai ble det avholdt en rådgivende folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur for Hurum kommune. Innbyggerne i Hurum ble bedt om å svare på spørsmål: «Skal Hurum kommune slå seg sammen med andre kommuner?» og «Om Hurum kommune skal slå seg sammen med andre kommuner, hvilken retning ønsker du at vi skal gå?». Huringene kunne krysse av for ett av alternativene: VESTFJORDEN (Hurum, Røyken og Asker), FJORDBYEN (Hurum, Drammen, Svelvik m.fl.) og VET IKKE.   

Det er 9413 innbyggere i Hurum og av disse er 7563 stemmeberettigede. Alle som fyller 16 år innen utgangen av 2016 hadde stemmerett ved denne folkeavstemningen. Totalt ble det avgitt 2778 stemmer. Det gir en valgoppslutning på 36,73 %. 571 innbyggere hadde forhåndsstemt i perioden 25. april - 6. mai.

Stemmene fordelte seg slik:
1769 stemmer for JA (63,68 %)
969 stemmer for NEI (34,88 %).
40 stemte BLANKT (1,44 %)

De som stemte JA til kommunesammenslåing, stemte følgende:
1621 stemmer for VESTFJORDEN (91,63 %)
111 stemmer for FJORDBYEN (6,27 %)
37 stemmer for VET IKKE (2,09 %)

De som stemte NEI til kommunesammenslåing, stemte følgende:
171 stemmer for VESTFJORDEN (17,65 %)
177 stemmer for FJORDBYEN (18,27 %)
621 stemmer for VET IKKE (64,09 %)

De som stemte BLANKT, stemte følgende:
22 stemmer for VESTFJORDEN (55 %)
2 stemmer for FJORDBYEN (5 %)
16 stemmer for VET IKKE (40 %)

Totalt ble retningsvalget:
1814 stemmer for VESTFJORDEN (65,39 %)
290 stemmer for FJORDBYEN (10,44 %)
674 stemmer for VET IKKE (24,26 %)

– Jeg er veldig fornøyd med at resultatet av folkeavstemningen er så tydelig som det er. Et solid flertall sier ja til kommunesammenslåing mellom Asker, Røyken og Hurum. Politikerne i Hurum har bedt innbyggerne om råd, og det har vi nå fått, sier Monica Vee Bratlie (H), ordfører i Hurum kommune, før hun legger til:


– Vi må avvente de politiske prosessene i Asker og Røyken samtidig som Hurums politikere forbereder den endelige kommunestyrebehandlingen i juni. Arbeidet med å bygge større og mer robuste kommuner vil pågå i lang tid fremover og det er godt å ha med seg et tydelig råd fra innbyggerne.

Saken om Hurums fremtidige kommunestruktur behandles og avgjøres i kommunestyret tirsdag 21. juni.

Fra venstre: Christian Dyresen (V), Martin Berthelsen (SV), Helge Haugen (MDG), Heidi Sorknes (H), Trond O. Røed (FRP), Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (AP) og Else Marie Rødby (SP)

Fra venstre: Christian Dyresen (V), Martin Berthelsen (SV), Helge Haugen (MDG), Heidi Sorknes (H), Trond O. Røed (FRP), Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (AP) og Else Marie Rødby (SP)